לצד הרצאות שאני נושא זה שנים אודות גרמניה/ברלין אני מוזמן לעתים קרובות לספר על מלחמת יום הכיפורים שאותה לא רק חויתי על בשרי אלא עסקתי באין ספור היבטיה גם כעיתונאי וכחוקר בדגש על חזית הצפון. ההרצאות עוסקות לא רק בתאורי קרבות, דגש מיוחד אני שם הן על המהלכים שהקדימו את ההתפרצות הגדולה שצילה עדיין מרחף על מדינת ישראל והן על המימד האנושי של מי שנקלעו בהפתעה מוחלטת לעין הסערה.

להגדלה - לחצו על המכתבים